Söktermen central har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
central (a) [vikt] pivotal (a) [vikt]
central central
central (a) [allmän] central (a) [allmän]
central (adj) [being in the centre] central (adj) [being in the centre]
SV Synonymer för central EN Översättningar
medelpunkt [centrum] (u centre
kärna [centrum] crux
hjärta [centrum] n heart
pivå [centrum] (u pivot
medium [centrum] n psychic
mitt [centrum] center
koncentrerad [sammanhållen] condensed
centrerad [sammanhållen] centered
samlad [sammanhållen] concerted
mandat [säte och stämma] n mandate
hemvist [säte och stämma] (u/n abode
högkvarter [säte och stämma] n headquarters
residens [säte och stämma] (u residence
härd [säte och stämma] (u hearth
säte [säte och stämma] n residence
dominerande [ledande] dominant
i mitten [i centrum] in the middle
väsentlig [viktig] integral
huvudsaklig [viktig] default
kärn- [viktig] nuclear
EN Engelska SV Svenska
central (adj) [being in the centre] central (adj) [being in the centre]
central (a) [general] central (a) [general]
central mellerst

Engelska Svenska översättingar