Söktermen ceremoni har 3 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
ceremoni (u) ceremony
ceremoni (n) [allmän] (u) ceremony (n) [allmän]
ceremoni (n) [uppförande] (u) ceremony (n) [uppförande]
SV Synonymer för ceremoni EN Översättningar
uppställning [truppmönstring] (u alignment
uppvisning [truppmönstring] (u exhibition
kavalkad [truppmönstring] (u cavalcade
festtåg [truppmönstring] n pageant
skådespel [truppmönstring] n play
parad [truppmönstring] (u parade
nattvard [nådemedel] (u communion
rit [nådemedel] rite
sakrament [nådemedel] (u sacrament
resolut [utan vidare ceremonier] resolute
rakt på sak [utan vidare ceremonier] baldly
akt [högtidlighet] (u act
ritual [högtidlighet] (u ritual
gudstjänst [högtidlighet] (u church service
formaliteter [högtidlighet] (up formalities
formalitet [högtidlighet] (u formality
fjäsk [högtidlighet] n hurry
krus [högtidlighet] n jug
artighet [högtidlighet] (u courtesy
bruk [former] n use