Söktermen certificate har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
certificate (n) [document] bevis (n) {n} [document]
certificate (n) [document] attest (n) [document] (u)
certificate (v) [document] ge en fullmakt (v) [document]
certificate (v) [document] tilldela intyg (v) [document]
certificate (v) [document] tilldela attest (v) [document]
EN Engelska SV Svenska
certificate certifikat {n}
certificate (n v) [a document containing a certified statement] certifikat (n v) {n} [a document containing a certified statement]
certificate betyg {n}
certificate intyg

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för certificate SV Översättningar
security [pledge] trygghetskänsla (n)
obligation [pledge] skyldighet (u)
promise [pledge] utlova
assurance [pledge] tillförsikt
certification [pledge] beviset
attestation [pledge] (formal bevittnande {n}
guaranty [pledge] (law vara en borgen för
testimonial [letter of reference] rekommendation (u)
commendation [letter of reference] (formal beröm {n}
endorsement [letter of reference] endossement {n}
recommendation [letter of reference] rekommendation (u)
authorisation [authorization] godkännande {n}
commission [authorization] kommission (u)
license [authorization] flygcertifikat {n}
permit [authorization] tillståndsbevis {n}
order [authorization] kommendera
writ [authorization] skrivelse
chit [authorization] intyg
warrant [authorization] (formal fullmakt (u)
grant [document] medgiva