Söktermen cessation har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
cessation (n) [activity] upphörande (n) {n} [activity]
cessation (n) [activity] slut (n) {n} [activity]
cessation (n) [activity] avslut (n) {n} [activity]
cessation (n) [activity] avbrott (n) {n} [activity]
cessation (n) [activity] uppehåll (n) {n} [activity]
EN Engelska SV Svenska
cessation (n) [activity] paus (n) [activity] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för cessation SV Översättningar
resignation [relinquishment] avsägelse (u)
abdication [relinquishment] avgång (u)
abandonment [relinquishment] uppgivenhet
submission [relinquishment] underkastelse (u)
acquiescence [relinquishment] eftergivenhet (u)
capitulation [relinquishment] kapitulation (u)
surrender [relinquishment] (formal uppge
division [separation] division (u)
parting [separation] delning (u)
interruption [separation] uppehåll {n}
cleavage [separation] urringning (u)
disruption [separation] sönderslitning
intrusion [separation] intrång {n}
disconnection [separation] åtskiljande {n}
stalemate [slow-down] patt (u)
retardation [slow-down] efterblivenhet (u)
lag [slow-down] söla
break [duration] spricka
interlude [duration] mellanspel {n}
delay [duration] försening (u)