Söktermen Charles the Simple har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för charles

Charles (proper) [given name] Karl (proper) [given name]
Charles Charles av Storbritannien

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för simple

simple (a) [behavior] enfaldig (a) [behavior]
simple (a) [pure] ren (a) [pure]
simple enkel
simple (a) [clothing] enkel (a) [clothing]
simple (a) [easy] enkel (a) [easy]
simple (a) [explanation] enkel (a) [explanation]
simple (a) [homely] enkel (a) [homely]
simple (a) [straightforward] enkel (a) [straightforward]
simple (a) [homely] torftig (a) [homely]
simple (a) [homely] anspråkslös (a) [homely]