Söktermen check har 34 resultat
SV Svenska EN Engelska
check (n) [bankrörelse] (u) check (n) [bankrörelse]
check (n) [bankrörelse] (u) bank check (n) [bankrörelse]
check (u) cheque
check (n) [a note promising to pay money to a named person or entity] (u) cheque (n) [a note promising to pay money to a named person or entity]
SV Synonymer för check EN Översättningar
order [utanordning] (up behest
anslag [utanordning] n allocation
kupong [utanordning] (u voucher
anvisning [utanordning] directive
obligation [aktie] (u bond
växel [aktie] (u switch
värdepapper [aktie] n securities
EN Engelska SV Svenska
check (v) [comparison] kontrollera (v) [comparison]
check kontramärke
check mota
check (n) [banking] check (n) [banking] (u)
check (n) [restaurant] nota (n) [restaurant] (u)
check (v) [apparatus] pröva (v) [apparatus]
check (n) [writing] kråka (n) [writing] (u)
check (v) [information] ta reda på (v) [information]
check (v) [information] kolla (v) [information]
check (v) [comparison] kolla (v) [comparison]
check (v) [fact] verifiera (v) [fact]
check (v) [comparison] verifiera (v) [comparison]
check (n) [examination] koll (n) [examination] (u)
check (v) [information] kontrollera (v) [information]
check (v) [fact] kontrollera (v) [fact]
check (v) [termination] stoppa (v) [termination]
check (v) [apparatus] kontrollera (v) [apparatus]
check (v) [apparatus] granska (v) [apparatus]
check (n) [writing] bock (n) [writing] (u)
check ruta (u)
check (n) [curb] tvång (n) {n} [curb]
check hämma
check (v) [activity] tygla (v) [activity]
check (v) [activity] hålla tillbaka (v) [activity]
check (n) [curb] band (n) {n} [curb]
check (n v) [(poker) to remain in the hand without betting] passa (n v) [(poker) to remain in the hand without betting]
check hejda
check (n) [examination] kontroll (n) [examination] (u)
check (n) [curb] kontroll (n) [curb] (u)
check (n) [restaurant] räkning (n) [restaurant] (u)

Engelska Svenska översättingar