Söktermen chief har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
chief (n) [clans - tribes] hövding (n) [clans - tribes] (u)
chief (n) [man] chef (n) [man] (u)
chief (n) [woman] chef (n) [woman] (u)
chief (a) [commanding] befälhavande (a) [commanding]
chief (a) [commanding] kommenderande (a) [commanding]
EN Engelska SV Svenska
chief (a) [commanding] ledande (a) [commanding]
chief (a) [commanding] övervakande (a) [commanding]
chief (a) [importance] huvudsaklig (a) [importance]
chief (a) [importance] huvud- (a) [importance]
chief (a) [importance] förnämst (a) [importance]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för chief SV Översättningar
arch [position] tjuvpojks-
greatest [position] allra bäst
champion [position] kämpe (u)
prime [position] flöda
foremost [position] främst
head [position] överhuvud
leading [position] viktigaste
first [position] först
dignitary [person] dignitär (u)
patriarch [person] patriark (u)
grandfather [person] farfar (u)
elder [person] fläder
constable [administrative officer] konstapel
deputy [administrative officer] vikarie
sheriff [administrative officer] sheriff (u)
policeman [administrative officer] poliskonstapel (u)
marshal [administrative officer] ställa upp
fundamental [principal] principiell
central [principal] central
main [principal] förnämst