Söktermen church har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
church kyrka (u)
church (n) [religion] kyrka (n) [religion] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för church SV Översättningar
temple [place] Schläfe {f}
tabernacle [place] Stiftshütte {f}
denomination [religion] Benennung {f}
congregation [religion] Versammlung {f}
persuasion [religion] Suggestion {f}
affiliation [religion] Adoption {f}
rite [religious rite] Ritus {m}
prayer [religious rite] Gebet {n}
ritual [religious rite] rituell
mass [religious rite] Messe {f}
meeting [religious rite] Kongreß (m)
oratory [religious rite] Redekunst {f}