Söktermen church har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
church kyrka (u)
church (n) [religion] kyrka (n) [religion] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för church SV Översättningar
temple [place] tempel {n}
tabernacle [place] tabernakel (u)
denomination [religion] namngivning
congregation [religion] församling (u)
persuasion [religion] övertygande {n}
affiliation [religion] ansluta
rite [religious rite] rit
prayer [religious rite] bön (u)
ritual [religious rite] rituell
mass [religious rite] mässa (u)
meeting [religious rite] sammanträde
oratory [religious rite] talarkonst (u)