Söktermen citation har ett resultat
EN Engelska SV Svenska
citation (n) [statement] citat (n) {n} [statement]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för citation SV Översättningar
mention [reference] omtala
direction [reference] håll
allusion [reference] (formal anspelning (u)
illustration [example] förklaring (u)
sample [example] gratisprov (n v)
representation [example] representation (u)
case [example] hylsa (u)
specimen [example] exemplar {n}
instance [example] exempel {n}
quotation [excerpt] anbud (pris)
selection [excerpt] urval {n}
extract [excerpt] packa upp
reference [mention] avseende {n}
passage [mention] pass {n}
excerpt [mention] utdrag {n}
ticket [summons] biljett (u)
charge [summons] beskyllning (u)
bidding [summons] budgivning (u)
writ [summons] skrivelse
command [summons] kommando {n}