Söktermen cite har 7 resultat
ENEngelskaSVSvenska
cite(v)[example]
 • cited
 • cite
 • cite
 • cited
 • cited
citera(v)[example]
 • citerad
cite(v)[statement]
 • cited
 • cite
 • cite
 • cited
 • cited
citera(v)[statement]
 • citerad
cite(v)[example]
 • cited
 • cite
 • cite
 • cited
 • cited
anföra(v)[example]
 • anförd
cite(v)[statement]
 • cited
 • cite
 • cite
 • cited
 • cited
anföra(v)[statement]
 • anförd
cite(v)[statement]
 • cited
 • cite
 • cite
 • cited
 • cited
åberopa(v)[statement]
 • åberopad
ENEngelskaSVSvenska
cite(v)[law]
 • cited
 • cite
 • cite
 • cited
 • cited
kalla(v)[law]
 • kallad
cite(v)[law]
 • cited
 • cite
 • cite
 • cited
 • cited
instämma(v)[law]
 • instämd

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för citeSVÖversättningar
summon[bring]uppbåda
serve[bring]severa
prefer[bring]föredraga
institute[bring](formalinstifta
state[remark]tillstånd{n}
declare[remark]deklarera
communicate[remark]kommunicera
disclose[remark]uppdaga
divulge[remark]kungöra
impart[remark]tilldela
mention[remark]omtala
quote[refer to a source]ange
allude to[refer to a source](formalanspel
excerpt[refer to a source]utdrag{n}
point out[refer to a source]utpeka
enumerate[refer to a source]räkna upp
arraign[summon]beskylla
subpoena[summon]kalla inför rätta
call[summon]anrop
ticket[summon]biljett(u)