Söktermen citera har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
citera quote
citera (v) [exempel] quote (v) [exempel]
citera (v) [uttalande] quote (v) [uttalande]
citera (v) [exempel] cite (v) [exempel]
citera (v) [uttalande] cite (v) [uttalande]
SV Svenska EN Engelska
citera (v) [uttalande] adduce (v) [uttalande]
citera cite
SV Synonymer för citera EN Översättningar
kalkera [kopiera] trace
avskriva [kopiera] write off
åberopa sig på [hänvisa till] appeal to
referera [hänvisa till] report
säga [andraga] show
åberopa [andraga] quote
framlägga [andraga] offer
yttra [andraga] utter
omnämna [andraga] mention
uppge [andraga] give up
återge [andraga] render (formal)
genmäla [andraga] reply
anföra [andraga] quote
hänvisa till [anföra] refer to
förkorta [göra utdrag] reduce
sammanställa [göra utdrag] compile
samla [göra utdrag] gather
plocka ut [göra utdrag] select