Söktermen citera har 7 resultat
SVSvenskaENEngelska
citera
 • citerad
quote
 • quoted
 • quote
 • quote
 • quoted
 • quoted
citera(v)[exempel]
 • citerad
quote(v)[exempel]
 • quoted
 • quote
 • quote
 • quoted
 • quoted
citera(v)[uttalande]
 • citerad
quote(v)[uttalande]
 • quoted
 • quote
 • quote
 • quoted
 • quoted
citera(v)[exempel]
 • citerad
cite(v)[exempel]
 • cited
 • cite
 • cite
 • cited
 • cited
citera(v)[uttalande]
 • citerad
cite(v)[uttalande]
 • cited
 • cite
 • cite
 • cited
 • cited
SVSvenskaENEngelska
citera(v)[uttalande]
 • citerad
adduce(v)[uttalande]
 • adduced
 • adduce
 • adduce
 • adduced
 • adduced
citera
 • citerad
cite
 • cited
 • cite
 • cite
 • cited
 • cited
SVSynonymer för citeraENÖversättningar
kalkera[kopiera]trace
avskriva[kopiera]write off
åberopa sig på[hänvisa till]resort to
referera[hänvisa till]report
säga[andraga]tell
åberopa[andraga]cite
framlägga[andraga]submit
yttra[andraga]utter
omnämna[andraga]mention
uppge[andraga]give up
återge[andraga]give back
genmäla[andraga]retort
anföra[andraga]adduce
hänvisa till[anföra]direct to
förkorta[göra utdrag]abbreviate
sammanställa[göra utdrag]compile
samla[göra utdrag]collection
plocka ut[göra utdrag]pick out