Söktermen claim har 14 resultat
ENEngelskaSVSvenska
claim(n)[business company] fordran(n){n}[business company]
claim(n)[demand] fordran(n){n}[demand]
claim(n)[business company] krav(n){n}[business company]
claim(n)[demand] krav(n){n}[demand]
claim(n)[general] krav(n){n}[general]
ENEngelskaSVSvenska
claim(v)[demand]
 • claimed
 • claim
 • claim
 • claimed
 • claimed
kräva(v)[demand]
 • krävd
claim(v)[money]
 • claimed
 • claim
 • claim
 • claimed
 • claimed
kräva(v)[money]
 • krävd
claim(v)[demand]
 • claimed
 • claim
 • claim
 • claimed
 • claimed
fordra(v)[demand]
 • fordrad
claim(v)[money]
 • claimed
 • claim
 • claim
 • claimed
 • claimed
fordra(v)[money]
 • fordrad
claim(v)[statement]
 • claimed
 • claim
 • claim
 • claimed
 • claimed
hävda(v)[statement]
 • hävdad
claim(v)[pretense] låtsas(v)[pretense]
claim(v)[pretense]
 • claimed
 • claim
 • claim
 • claimed
 • claimed
förege(v)[pretense]
 • föregiven
claim(v)[statement]
 • claimed
 • claim
 • claim
 • claimed
 • claimed
påstå(v)[statement]
 • påstådd
claim(n)[general] anspråk(n){n}[general]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för claimSVÖversättningar
maintain[contention]bibehålla
say[contention]yttra
contend[contention](formalstrida
assert[contention]påstå
explain[contention]förklara
insist[contention]yrka
submit[contention]inlämna
argue[contention]köpslå
declare[affirmation]deklarera
swear[affirmation]svära
warrant[affirmation](formalfullmakt(u)
aver[affirmation](formalbestämt påstå
depose[affirmation]störta från tronen
affirm[affirmation]bejaka
command[order]kommando{n}
directive[order]anvisning
mandate[order]uppdrag{n}
charge[order]beskyllning(u)
precept[order]föreskrift(u)
injunction[order]föreskrift(u)