Söktermen clarify har 17 resultat
EN Engelska SV Svenska
clarify (v) [enlighten]
 • clarified
 • clarify
 • clarify
 • clarified
 • clarified
klargöra (v) [enlighten]
 • klargjord
clarify
 • clarified
 • clarify
 • clarify
 • clarified
 • clarified
klarna
 • klarnad
clarify göra klar
clarify (v) [liquid]
 • clarified
 • clarify
 • clarify
 • clarified
 • clarified
rena (v) [liquid]
 • renad
clarify (v) [general]
 • clarified
 • clarify
 • clarify
 • clarified
 • clarified
förtydliga (v) [general]
 • förtydligad
EN Engelska SV Svenska
clarify (v) [liquid]
 • clarified
 • clarify
 • clarify
 • clarified
 • clarified
klara (v) [liquid]
 • klarad
clarify (v) [clear up] reda ut (v) [clear up]
clarify (v) [clear up] klara upp (v) [clear up]
clarify (v) [general]
 • clarified
 • clarify
 • clarify
 • clarified
 • clarified
klargöra (v) [general]
 • klargjord
clarify (v) [explain]
 • clarified
 • clarify
 • clarify
 • clarified
 • clarified
förklara (v) [explain]
 • förklarad
clarify (v) [clear up]
 • clarified
 • clarify
 • clarify
 • clarified
 • clarified
klargöra (v) [clear up]
 • klargjord
clarify (v) [enlighten]
 • clarified
 • clarify
 • clarify
 • clarified
 • clarified
upplysa (v) [enlighten]
 • upplyst
clarify (v) [general]
 • clarified
 • clarify
 • clarify
 • clarified
 • clarified
klarlägga (v) [general]
 • klarlagd
clarify (v) [explain]
 • clarified
 • clarify
 • clarify
 • clarified
 • clarified
klarlägga (v) [explain]
 • klarlagd
clarify (v) [clear up]
 • clarified
 • clarify
 • clarify
 • clarified
 • clarified
klarlägga (v) [clear up]
 • klarlagd
clarify (v) [explain]
 • clarified
 • clarify
 • clarify
 • clarified
 • clarified
belysa (v) [explain]
 • belyst
clarify (v) [general]
 • clarified
 • clarify
 • clarify
 • clarified
 • clarified
förklara (v) [general]
 • förklarad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för clarify SV Översättningar
answer [solving] 回答 (huídá)
speak [utter]
say [utter]
clean [purify] 乾淨
better [polish] 比較好的