Söktermen clash har 16 resultat
EN Engelska SV Svenska
clash (v) [opinion] vara oense (v) [opinion]
clash (n) [military] strid (n) [military] (u)
clash (n) [dissension] konflikt (n) [dissension] (u)
clash (n) [military] konflikt (n) [military] (u)
clash (n) [opinion] konflikt (n) [opinion] (u)
EN Engelska SV Svenska
clash (v) [color] skära sig (v) [color]
clash (n) [colors] disharmoni (n) [colors] (u)
clash (v) [opinion] vara oförenlig (v) [opinion]
clash (v) [opinion] råka i konflikt (v) [opinion]
clash (v) [opinion] stå i strid (v) [opinion]
clash (n) [dissension] meningsskiljaktighet (n) [dissension] (u)
clash (n) [dissension] oenighet (n) [dissension] (u)
clash (n) [dissension] split (n) {n} [dissension]
clash (n) [fight] sammanstötning (n) [fight] (u)
clash skräll
clash drabba ihop

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för clash SV Översättningar
combat [conflict] strid (u)
strife [conflict] (formal kiv
struggle [conflict] kamp (u)
contest [conflict] tävlan {n}
fight [conflict] kamp (u)
battle [conflict] slåss
discord [opposition] tvedräkt
antithesis [opposition] motsats (u)
conflict [opposition] konflikt (u)
antipathy [opposition] antiparti
disharmony [disagreement] disharmoni (u)
opposition [disagreement] stridighet (u)
crash [collision] flyghaveri
clatter [collision] slammer
impact [collision] inverkan
encounter [collision] möter
shock [collision] chock {n}
argue [quarrel] köpslå
dispute [quarrel] dispyt (u)
disagree [quarrel] vara osams