Söktermen clerk har 16 resultat
EN Engelska SV Svenska
clerk (n) [job - man] kontorist (n) [job - man] (u)
clerk (n) [job - woman] kontorist (n) [job - woman] (u)
clerk (n) [office - man] kontorist (n) [office - man] (u)
clerk (n) [office - woman] kontorist (n) [office - woman] (u)
clerk tjänsteman (u)
EN Engelska SV Svenska
clerk (n) [store - man] försäljare (n) [store - man] (u)
clerk (n) [store - woman] försäljare (n) [store - woman] (u)
clerk (n) [law - man] sekreterare (n) [law - man] (u)
clerk (n) [law - woman] sekreterare (n) [law - woman] (u)
clerk (n) [law - man] notarie (n) [law - man] (u)
clerk (n) [law - woman] notarie (n) [law - woman] (u)
clerk (n) [store - man] expedit (n) [store - man] (u)
clerk (n) [store - woman] expedit (n) [store - woman] (u)
clerk (n) [store - man] butiksbiträde (n) {n} [store - man]
clerk (n) [store - woman] butiksbiträde (n) {n} [store - woman]
clerk (n) [store - woman] försäljerska (n) [store - woman] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för clerk SV Översättningar
recorder [person] blockflöjt (u)
copyist [person] avskrivare (u)
scribe [person] skrivare
agent [worker] agent (u)
labourer [worker] kroppsarbetare
servant [worker] betjänt (u)
domestic [worker] tam
employee [worker] arbetstagare (u)
annalist [typist] krönikeskrivare (u)
secretary [typist] minister (u)