Söktermen coach har 19 resultat
SV Svenska EN Engelska
coach (n) [sport - kvinna] (u) coach (n) [sport - kvinna]
coach (n) [sport - man] (u) coach (n) [sport - man]
coach (n) [sport - kvinna] (u) instructor (n) [sport - kvinna]
coach (n) [sport - man] (u) instructor (n) [sport - man]
coach (n) [sport - kvinna] (u) trainer (n) [sport - kvinna]
SV Svenska EN Engelska
coach (n) [sport - man] (u) trainer (n) [sport - man]
EN Engelska SV Svenska
coach (n) [automobiles] kupé (n) [automobiles] (u)
coach buss (u)
coach (v) [sports] träna (v) [sports]
coach vagn (u)
coach (n) [sports - man] instruktör (n) [sports - man] (u)
coach (n) [sports - woman] instruktör (n) [sports - woman] (u)
coach (n) [travel] turistbuss (n) [travel] (u)
coach (n) [travel] långfärdsbuss (n) [travel] (u)
coach (n) [sports - man] tränare (n) [sports - man] (u)
coach (n) [sports - woman] tränare (n) [sports - woman] (u)
coach (n) [sports - man] coach (n) [sports - man] (u)
coach (n) [sports - woman] coach (n) [sports - woman] (u)
coach (n) [sports - woman] instruktris (n) [sports - woman] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för coach SV Översättningar
trainer [physical education instructor] コーチ (n)
tutor [physical education instructor] チューター (n v)
train [instruct] 行列
educate [instruct] 啓発する (v)
teach [instruct] 教える
adapt [prepare] 適合した (v adj)
wagon [conveyance] 荷馬車 (n v)