Söktermen collection har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
collection (n) [hobby] samling (n) [hobby] (u)
collection (n) [taxes] inkassering (n) [taxes] (u)
collection (n) [postal service] tömning (n) [postal service] (u)
collection (n) [money] kollekt (n) [money] (u)
collection (n) [activity of collecting] samla (n) [activity of collecting]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för collection SV Översättningar
compendium [collection of works] Handbuch {n}
treasury [collection of works] Schatzamt {n}
book [collection of works] Textbuch {n}
medley [collection of works] Handgemenge {n}
miscellany [collection of works] Sammelband {m}
anthology [collection of works] Textsammlung
variety [aggregation] Züchtung
accumulation [aggregation] Kumulierung {f}
set [aggregation] Set {n}
multitude [aggregation] Menge {f}
series [aggregation] Zyklus {m}
store [aggregation] Geschäft (Laden)
assortment [aggregation] Sortiment {n} (n)
bank [heap] Wand {f}
assemblage [heap] Versammlung {f}
cock [heap] Zwinkern {n}
mass [heap] Meßfeier
pile [heap] Packen
kit [quantity] Satz {m}
pack [quantity] Pulk