Söktermen combine har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
combine (v) [force]
 • combined
 • combine
 • combine
 • combined
 • combined
förena (v) [force]
 • förenad
combine (v) [business company] sluta sig samman (v) [business company]
combine (v) [business company] förena sig (v) [business company]
combine (v) [business company] gå ihop (v) [business company]
combine (v) [qualities]
 • combined
 • combine
 • combine
 • combined
 • combined
ha (v) [qualities]
 • havd
EN Engelska SV Svenska
combine (v) [qualities]
 • combined
 • combine
 • combine
 • combined
 • combined
besitta (v) [qualities]
 • besutten
combine (v) [time]
 • combined
 • combine
 • combine
 • combined
 • combined
kombinera (v) [time]
 • kombinerad
combine (n) [agriculture] skördetröska (n) [agriculture] (u)
combine (v) [chemistry] ingå kemisk förening (v) [chemistry]
combine (v) [consolidate]
 • combined
 • combine
 • combine
 • combined
 • combined
sammanföra (v) [consolidate]
 • sammanförd
combine (v) [consolidate] slå samman (v) [consolidate]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för combine SV Översättningar
affiliate [addition] dotterbolag {n}
associate [addition] kamrat (u)
adhere [addition] hålla fast
belong [addition] tillhöra
accompany [addition] medfölja
go with [addition] gå ihop med
attach [addition] bifoga
sponsor [associate] sponsor (u)
unite [associate] förena
blend [amalgamate] blanda sig
fuse [amalgamate] stubintråd (u)
compound [amalgamate] sammansättning (u)
devalue [amalgamate] devalvera
alloy [amalgamate] legering (u)
connect [joining] förbinda
integrate [joining] integrera
confederate [joining] förbunden
join [joining] skarv (u)
league [joining] liga
ally [joining] allierad (invariable)