Söktermen combine har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
combine (v)[force]
 • combined
 • combine
 • combine
 • combined
 • combined
förena (v)[force]
 • förenad
combine (v)[business company] sluta sig samman (v)[business company]
combine (v)[business company] förena sig (v)[business company]
combine (v)[business company] gå ihop (v)[business company]
combine (v)[qualities]
 • combined
 • combine
 • combine
 • combined
 • combined
ha (v)[qualities]
 • havd
EN Engelska SV Svenska
combine (v)[qualities]
 • combined
 • combine
 • combine
 • combined
 • combined
besitta (v)[qualities]
 • besutten
combine (v)[time]
 • combined
 • combine
 • combine
 • combined
 • combined
kombinera (v)[time]
 • kombinerad
combine (n)[agriculture] skördetröska (n)[agriculture](u)
combine (v)[chemistry] ingå kemisk förening (v)[chemistry]
combine (v)[consolidate]
 • combined
 • combine
 • combine
 • combined
 • combined
sammanföra (v)[consolidate]
 • sammanförd
combine (v)[consolidate] slå samman (v)[consolidate]

Engelska Svenska översättingar