Söktermen come through har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
come through (v) [general] överleva (v) [general]
come through (v) [achievement] lyckas (v) [achievement]
come through (v) [person] lyckas (v) [person]
come through (v) [person] ha framgång (v) [person]
come through (v) [achievement] slå väl ut (v) [achievement]

EN SV Översättningar för come

come
 • come
 • come
 • come
 • came
 • came
komma {n}
 • kommen
come (v) [general]
 • come
 • come
 • come
 • came
 • came
komma (v) {n} [general]
 • kommen

EN SV Översättningar för through

through (a) [finished] (informal) avslutad (a) [finished]
through (a) [finished] (informal) färdig (a) [finished]
through (a) [finished] (informal) klar (a) [finished]
through (o) [reason] (informal) på grund av (o) [reason]
through (o) [time] (informal) ut (o) [time]
through (o) [time] (informal) till slutet av (o) [time]
through (o) [adverb] (informal) genom (o) [adverb]
through (o) [general] (informal) genom (o) [general]
through (o) [means] (informal) genom (o) [means]
through (o) [reason] (informal) genom (o) [reason]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för come through SV Översättningar
endure [live through] genomlida
withstand [live through] motstå
survive [live through] överleva
succeed [accomplish] efterträda
triumph [accomplish] seger (u)
achieve [accomplish] uppnå
score [accomplish] tjog
persist [accomplish] hålla fast vid
perform [accomplish] framföra
carry out [accomplish] genomdriva