Söktermen commune har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
commune (n) [general] kommun (n) [general] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för commune SV Översättningar
abbey [fellowship] klosterkyrka (n)
sect [fellowship] sekt (u)
denomination [fellowship] namngivning
brotherhood [fellowship] brödraskap
kibbutz [fellowship] kibbutz (u)
cloister [fellowship] korsgång (n v)
community [fellowship] organismsamhälle (n)
organisation [cooperative] organisation (u)
organization [cooperative] samfund {n}
society [cooperative] samhälle {n}
collective [cooperative] samfälld
co-op [cooperative] konsum