Söktermen competence har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
competence (n) [capability] duglighet (n) [capability] (u)
competence (n) [capability] förmåga (n) [capability] (u)
competence (n) [capability] skicklighet (n) [capability] (u)
competence (n) [mental faculty] skicklighet (n) [mental faculty] (u)
competence (n) [capability] prestationsförmåga (n) [capability] (u)
EN Engelska SV Svenska
competence (n) [capability] möjlighet (n) [capability] (u)
competence (n) [capability] kompetens (n) [capability] (u)
competence sakkunskap (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för competence SV Översättningar
expertise [ability] sakkunskap (u)
proficiency [ability] färdighet (u)
dexterity [ability] fingerfärdighet (u)
talent [ability] talang (u)
deftness [ability] flinkhet (u)
skill [ability] skicklighet (u)
sufficiency [sufficient means] nöjaktighet (u)
subsistence [sufficient means] underhåll {n}
income [sufficient means] inkomster
provision [sufficient means] proviant (u)
support [sufficient means] support (n v)
sustenance [sufficient means] (formal uppehälle
livelihood [sufficient means] uppehälle
capability [fitness] kunnighet
qualification [fitness] merit
ability [fitness] kompetens (u)
readiness [fitness] villighet
endowment [potential] gåvofond
aptitude [potential] lämplighet (u)
genius [potential] snille