Söktermen compose har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
compose
 • composed
 • compose
 • compose
 • composed
 • composed
utarbeta
 • utarbetad
compose (v) [culinary] koka ihop (v) [culinary]
compose (v) [culinary]
 • composed
 • compose
 • compose
 • composed
 • composed
tillaga (v) [culinary]
 • tillagad
compose (v) [culinary]
 • composed
 • compose
 • compose
 • composed
 • composed
tillblanda (v) [culinary]
 • tillblandad
compose (v) [constitute]
 • composed
 • compose
 • compose
 • composed
 • composed
bilda (v) [constitute]
 • bildad
EN Engelska SV Svenska
compose (v) [constitute]
 • composed
 • compose
 • compose
 • composed
 • composed
forma (v) [constitute]
 • formad
compose (v) [constitute]
 • composed
 • compose
 • compose
 • composed
 • composed
utgöra (v) [constitute]
 • utgjord
compose (v) [constitute]
 • composed
 • compose
 • compose
 • composed
 • composed
sammansätta (v) [constitute]
 • sammansatt
compose (v) [music]
 • composed
 • compose
 • compose
 • composed
 • composed
komponera (v) [music]
 • komponerad

Engelska Svenska översättingar