Söktermen comprehend har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
comprehend (v) [comprise]
 • comprehended
 • comprehend
 • comprehend
 • comprehended
 • comprehended
inbegripa (v) [comprise]
 • inbegripen
comprehend (v) [meaning]
 • comprehended
 • comprehend
 • comprehend
 • comprehended
 • comprehended
förstå (v) [meaning]
 • förstådd
comprehend (v) [meaning]
 • comprehended
 • comprehend
 • comprehend
 • comprehended
 • comprehended
begripa (v) [meaning]
 • begripen
comprehend (v) [meaning]
 • comprehended
 • comprehend
 • comprehend
 • comprehended
 • comprehended
fatta (v) [meaning]
 • fattad
comprehend (v) [meaning]
 • comprehended
 • comprehend
 • comprehend
 • comprehended
 • comprehended
inse (v) [meaning]
 • insedd
EN Engelska SV Svenska
comprehend (v) [comprise]
 • comprehended
 • comprehend
 • comprehend
 • comprehended
 • comprehended
omfatta (v) [comprise]
 • omfattad
comprehend (v) [comprise]
 • comprehended
 • comprehend
 • comprehend
 • comprehended
 • comprehended
innefatta (v) [comprise]
 • innefattad

Engelska Svenska översättingar