Söktermen concentration har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
concentration koncentration (u)
concentration (n) [The act or process of concentrating] koncentration (n) [The act or process of concentrating] (u)
concentration (n) [close attention] koncentration (n) [close attention] (u)
concentration (n) [general] koncentration (n) [general] (u)
concentration (n) [physics] koncentration (n) [physics] (u)
EN Engelska SV Svenska
concentration (n) [close attention] samlad uppmärksamhet (n) [close attention] (u)
concentration anrikning

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för concentration SV Översättningar
alertness [mindfulness] rörlighet (u)
application [mindfulness] applikation
focus [mindfulness] medelpunkt (u)
thoroughness [mindfulness] grundlighet (u)
care [mindfulness] vård (u)
fascination [mindfulness] tjusning
attention [mindfulness] tillsyn (u)
consolidation [application] sammanslagning (u)
converging [application] konvergerande
compression [application] sammantryckning (u)
gathering [collection] sammankomst (u)
company [collection] sällskap {n}
group [collection] grupp (u)
congregation [collection] församling (u)
band [collection] förena
party [collection] samkväm
mass [collection] mässa (u)
thought [close attention] tanke (u)
deliberation [close attention] överläggning (u)
concern [close attention] oro (u)