Söktermen conclude har 12 resultat
EN Engelska SV Svenska
conclude (v) [meeting]
 • concluded
 • conclude
 • conclude
 • concluded
 • concluded
sluta (v) [meeting]
 • sluten
conclude (v) [subject] göra upp (v) [subject]
conclude (v) [top off]
 • concluded
 • conclude
 • conclude
 • concluded
 • concluded
avrunda (v) [top off]
 • avrundad
conclude (v) [contract]
 • concluded
 • conclude
 • conclude
 • concluded
 • concluded
avsluta (v) [contract]
 • avsluten
conclude (v) [meeting]
 • concluded
 • conclude
 • conclude
 • concluded
 • concluded
avsluta (v) [meeting]
 • avsluten
EN Engelska SV Svenska
conclude (v) [top off]
 • concluded
 • conclude
 • conclude
 • concluded
 • concluded
avsluta (v) [top off]
 • avsluten
conclude (v) [meeting]
 • concluded
 • conclude
 • conclude
 • concluded
 • concluded
slutföra (v) [meeting]
 • slutförd
conclude (v) [subject]
 • concluded
 • conclude
 • conclude
 • concluded
 • concluded
slutföra (v) [subject]
 • slutförd
conclude (v) [subject]
 • concluded
 • conclude
 • conclude
 • concluded
 • concluded
avgöra (v) [subject]
 • avgjord
conclude (v) [decision]
 • concluded
 • conclude
 • conclude
 • concluded
 • concluded
bestämma (v) [decision]
 • bestämd
conclude (v) [decision]
 • concluded
 • conclude
 • conclude
 • concluded
 • concluded
besluta (v) [decision]
 • besluten
conclude (v) [meeting]
 • concluded
 • conclude
 • conclude
 • concluded
 • concluded
konkludera (v) [meeting]
 • konkluderad

Engelska Svenska översättingar