Söktermen conclusion har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
conclusion (n) [deduction] deduktion (n) [deduction] (u)
conclusion (n) [decision, judgment] slutsats (n) [decision, judgment] (u)
conclusion (n) [deduction] slutsats (n) [deduction] (u)
conclusion (n) [discussion] slutsats (n) [discussion] (u)
conclusion (n) [deduction] slutledning (n) [deduction] (u)
conclusion (n) [agreement] beslut (n) [agreement] (u)
conclusion (n) [decision] beslut (n) [decision] (u)
conclusion (n) [end] slut (n) {n} [end]
conclusion (n) [end] avslutning (n) [end] (u)
conclusion (n) [discussion] resultat (n) {n} [discussion]
conclusion (n) [decision] avgörande (n) {n} [decision]

Engelska Svenska översättingar