Söktermen condensed har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
condensed (a)[text] avkortad (a)[text]
condensed (a)[text] förkortad (a)[text]
condensed (a)[physics] kondenserad (a)[physics]
condensed (adj)[state of having been condensed] kondenserad (adj)[state of having been condensed]
condensed (a)[text] kondenserad (a)[text]
EN Engelska SV Svenska
condensed (a)[text] sammandragen (a)[text]
condensed (a)[concise] koncis (a)[concise]
condensed (a)[concise] kortfattad (a)[concise]
condensed (a)[concise] summarisk (a)[concise]
condensed (a)[concise] precis (a)[concise]
condensed (adj)[state of having been condensed] mättad (adj)[state of having been condensed]
condensed (adj)[state of having been condensed] koncentrerad (adj)[state of having been condensed]
condensed (adj)[state of having been condensed] innehållsrik (adj)[state of having been condensed]
condensed (adj)[state of having been condensed] förtätad (adj)[state of having been condensed]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för condensedSV Översättningar
hard [dense] stel
close [dense] nära
solid [dense] säker
compact [dense] (formal komprimera
tight [dense] tät
impenetrable [dense] outgrundlig
compressed [dense] komprimerade
dense [characteristic] kompakt
inelastic [characteristic] oelastisk
rigid [characteristic] fast
firm [characteristic] firmor
short [shortened] kortslutning (u)
concise [shortened] kortfattad
brief [shortened] dossié (u)
abbreviated [shortened] förkortad
succinct [shortened] koncis
concentrated [compressed] koncentrerad
thick [compressed] tjocka (u)
hardened [compressed] härdad
consolidated [compressed] enad