Söktermen confess har 7 resultat
ENEngelskaSVSvenska
confess(v)[guilt]
 • confessed
 • confess
 • confess
 • confessed
 • confessed
erkänna(v)[guilt]
 • erkänd
confess(v)[truth]
 • confessed
 • confess
 • confess
 • confessed
 • confessed
erkänna(v)[truth]
 • erkänd
confess(v)[religion]
 • confessed
 • confess
 • confess
 • confessed
 • confessed
bikta(v)[religion]
 • biktad
confess(v)[guilt]
 • confessed
 • confess
 • confess
 • confessed
 • confessed
medge(v)[guilt]
 • medgiven
confess(v)[guilt]
 • confessed
 • confess
 • confess
 • confessed
 • confessed
bekänna(v)[guilt]
 • bekänd
ENEngelskaSVSvenska
confess(v)[truth]
 • confessed
 • confess
 • confess
 • confessed
 • confessed
bekänna(v)[truth]
 • bekänd
confess
 • confessed
 • confess
 • confess
 • confessed
 • confessed
tillstå
 • tillstådd

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för confessSVÖversättningar
avow[acknowledgement]vidkännas
disclose[acknowledgement]uppdaga
divulge[acknowledgement]kungöra
hold[acknowledgement]inneha
declare[acknowledgement]deklarera
admit[acknowledgement]instämma
publish[publishing]utgiva
reveal[publishing]uppenbara
bare[publishing]bar(u)
tell[admit]avgöra
agree[admit]överensstämma
allow[admit]öppna dörren för
concede[admit]släppa in
acknowledge[admit]vidkännas
advertise[disclose]göra reklam
manifest[disclose](formalådagalägga
notify[disclose]tillkännage
exhibit[make known]bevisföremål{n}
communicate[make known]kommunicera
impart[make known]tilldela