Söktermen connected with har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
connected with (o) [about] beträffande (o) [about]
connected with (o) [about] angående (o) [about]
connected with (o) [about] med avseende på (o) [about]
connected with (o) [about] om (o) [about]
connected with (o) [about] i fråga om (o) [about]

EN SV Översättningar för connected

connected (a) [electricity] ansluten (a) [electricity]
connected (a) [associated] förbunden (a) [associated]
connected (a) [connection] förbunden (a) [connection]
connected (a) [problem] förbunden (a) [problem]
connected (a) [associated] förenad (a) [associated]
connected (a) [associated] anknuten (a) [associated]
connected (a) [telephone] kopplad (a) [telephone]
connected (a) [connection] förenade med varandra (a) [connection]
connected (a) [objects] sammanfogad (a) [objects]

EN SV Översättningar för with

with (prep) [against] mot (prep) [against]
with med
with (prep) [against] med (prep) [against]
with (o) [at the same rate as] med (o) [at the same rate as]
with (o) [feature] med (o) [feature]
with (o) [general] med (o) [general]
with (o) [in the case of] med (o) [in the case of]
with (o) [in the company of] med (o) [in the company of]
with hos
with tillsammans med

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för connected with SV Översättningar
respecting [concerning] med hänsyn till
with regard to [concerning] gentemot
of [concerning] -s
about [concerning] vid
concerning [part of speech] rörande
regarding [about] i fråga om