Söktermen Constitution of Norway har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för constitution

constitution (n) [character] natur (n) [character] (u)
constitution förfalska
constitution (n) [character] sinnelag (n) {n} [character]
constitution (n) [character] temperament (n) {n} [character]
constitution (n) [character] lynne (n) {n} [character]
constitution (n) [character] läggning (n) [character] (u)
constitution (n) [health] konstitution (n) [health] (u)
constitution (n) [law] konstitution (n) [law] (u)
constitution (n) [law] författning (n) [law] (u)
constitution grundlag

EN SV Översättningar för of

of (o) [general] för (o) [general]
of (o) [general] till (o) [general]
of (o) [possession] (o) [possession]
of (o) [books] av (o) [books]
of (o) [material] av (o) [material]
of (o) [possession] av (o) [possession]
of (o) [origin] från (o) [origin]
of (o) [general] med (o) [general]
of (o) [material] gjord av (o) [material]
of (o) [time] i (o) [time]

EN SV Översättningar för norway

Norway Norge (invariable)
Norway (n) [geography] Norge (n) [geography] (invariable)
Norway Norges fylken