Söktermen contact har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
contact beröring (u)
contact (n) [person] förbindelse (n) [person] (u)
contact (v) [person] få tag i (v) [person]
contact (n v) [an act of touching physically] kontakt (n v) [an act of touching physically] (u)
contact (n) [electricity] kontakt (n) [electricity] (u)
EN Engelska SV Svenska
contact (n) [person] kontakt (n) [person] (u)
contact (n) [touch] kontakt (n) [touch] (u)
contact (n) [man] kontaktperson (n) [man] (u)
contact (n) [woman] kontaktperson (n) [woman] (u)
contact (v) [person]
  • contacted
  • contact
  • contact
  • contacted
  • contacted
kontakta (v) [person]
  • kontaktad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för contact SV Översättningar
meeting [communication] sammanträde
connection [communication] samband {n}
intercourse [communication] (formal samfärdsel
commerce [communication] rörelse (u)
interaction [communication] interaktion
impact [touch] inverkan
hit [touch] träff (u)
strike [touch] träffa
collision [touch] kollision (u)
union [touch] sammanslutning
adhesion [touch] anslutning (u)
speak to [communicate] prata med
talk [communicate] prat {n}
look up [communicate] hälsa på
reach [communicate] hinna (u)
call [communicate] anrop
approach [communicate] närma
transmission [interaction] transmission (u)
touch [interaction] röra vid
communication [interaction] (formal skrivelse