Söktermen continuation har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
continuation (n) [sequence] följd (n) [sequence] (u)
continuation (n) [act or state of continuing] fortsättning (n) [act or state of continuing] (u)
continuation (n) [persistence] fortsättning (n) [persistence] (u)
continuation (n) [sequence] fortsättning (n) [sequence] (u)
continuation (n) [persistence] fortsättande (n) {n} [persistence]
EN Engelska SV Svenska
continuation (n) [persistence] fortgång (n) [persistence] (u)
continuation (n) [general] förlängning (n) [general] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för continuation SV Översättningar
delay [prolongation] försening (u)
production [prolongation] alstring
extension [prolongation] prolongation (u)
endurance [duration] uthållighet (u)
perpetuation [duration] (formal förevigande {n}
continuance [duration] fortgång (u)
permanence [perpetuity] beständighet (u)
eternity [perpetuity] evighet (u)
duration [persistence] tid (u)
prolongation [persistence] prolongation (u)
progression [persistence] talföljd (u)
durability [persistence] varaktighet (u)
supplement [sequel] bilaga (u)
instalment [sequel] avbetalning (med belopp)
complement [sequel] fyllnad
epilogue [sequel] postskriptum {n}
addition [sequel] addition (u)
postscript [sequel] postskriptum {n}
episode [serialized story] episod (u)
part [serialized story] roll (u)