Söktermen contract har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
contract (n v) [agreement that is legally binding] överenskommelse (n v) [agreement that is legally binding] (u)
contract (v) [medicine] bli smittad av (v) [medicine]
contract (v) [disease] (v) [disease]
contract (v) [disease] ådra sig (v) [disease]
contract avtal {n}
EN Engelska SV Svenska
contract (n v) [agreement that is legally binding] avtal (n v) {n} [agreement that is legally binding]
contract (n) [general] avtal (n) {n} [general]
contract (v) [agreement] avtala (v) [agreement]
contract (v) [agreement] avsluta ett kontrakt (v) [agreement]
contract (n v) [agreement that is legally binding] kontrakt (n v) {n} [agreement that is legally binding]
contract (n) [general] kontrakt (n) {n} [general]
contract (n v) [agreement that is legally binding] fördrag (n v) {n} [agreement that is legally binding]
contract (v) [muscle] dra ihop sig (v) [muscle]
contract kontrakt {n}

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för contract SV Översättningar
compromise [adjustment] kompromiss (u)
arrange [adjustment] uppställa
bargain [adjustment] kap {n}
stipulate [adjustment] stipelbärande (v adj)
agree [adjustment] överensstämma
bail [collateral] gå i borgen
deposit [collateral] fyndighet
forfeit [collateral] förverkad
pledge [collateral] pantsätta
promise [collateral] utlova
hostage [collateral] gisslan (u (invariable))
security [collateral] trygghetskänsla (n)
brief [decrease] dossié (u)
cut [decrease] snitt {n}
curtail [decrease] stympa
diminish [decrease] minska
lessen [decrease] förminska
reduce [decrease] knappa in
abridge [decrease] förkorta
compress [shrink] omslag {n}