Söktermen Country code top-level domain har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för country

country stat (u)
country (n) [music] countrymusik (n) [music] (u)
country (n) [music] country and western (n) [music] (invariable)
country (n) [countryside] trakt (n) [countryside] (u)
country (n) [countryside] land (n) {n} [countryside]
country (n) [politics] land (n) {n} [politics]
country landsbygd (u)
country (n) [countryside] landsbygd (n) [countryside] (u)
country bygd
country (n adj) [country music] country (n adj) [country music] (n adj)

EN SV Översättningar för code

code chiffer {n}
code (n) [law] kodex (n) [law] (u)
code (n) [rule] kodex (n) [rule] (u)
code (n) [law] lagbok (n) [law] (u)
code (n) [rule] lagsamling (n) [rule] (u)
code kod (u)
code (n) [signal] kod (n) [signal] (u)

EN SV Översättningar för domain

domain (n) [category] område (n) {n} [category]
domain (n) [knowledge] område (n) {n} [knowledge]
domain (n) [category] sfär (n) [category] (u)
domain (n) [category] gebit (n) [category] (u)
domain (n) [knowledge] gebit (n) [knowledge] (u)
domain (n) [knowledge] fält (n) {n} [knowledge]
domain (n) [law] besittning (n) [law] (u)
domain (n) [knowledge] gren (n) [knowledge] (u)
domain (n) [knowledge] domän (n) [knowledge] (u)
domain (n) [law] domän (n) [law] (u)