Söktermen covenant har 7 resultat
ENEngelskaSVSvenska
covenant(n v)[binding agreement] överenskommelse(n v)[binding agreement](u)
covenant förbund{n}
covenant(n v)[binding agreement] förbund(n v){n}[binding agreement]
covenant(n v)[binding agreement] pakt(n v)[binding agreement](u)
covenant(n)[contract] bindande kontrakt(n){n}[contract]
ENEngelskaSVSvenska
covenant avtal{n}
covenant(n v)[binding agreement] avtal(n v){n}[binding agreement]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för covenantSVÖversättningar
arrangement[contract]uppställning(u)
deal[contract]planka(u)
understanding[contract]förståelse(u)
bargain[contract]kap{n}
compact[contract](formalkomprimera
transaction[contract](formaltransaktion(u)
agreement[contract]samtycke{n}
pact[agreement]fördrag{n}
obligation[agreement]skyldighet(u)
contract[agreement]överenskommelse(u)
agree[negotiate]överensstämma
confer[negotiate]skänka
arrange[negotiate]uppställa
transact[negotiate](formaluppgöra
pledge[agree]pantsätta
promise[agree]utlova
concur[agree](formalsammanträffa
espouse[pledge]gifta sig med
betroth[pledge]trolova
engage[pledge]koppla in