Söktermen crack har 20 resultat
SV Svenska EN Engelska
crack (n) [mixture of baking soda and cocaine smoked in a pipe] (n v) crack cocaine (n) [mixture of baking soda and cocaine smoked in a pipe] (n)
EN Engelska SV Svenska
crack knall (u)
crack knak
crack
 • cracked
 • crack
 • crack
 • cracked
 • cracked
knäcka
 • knäckt
crack (v) [psychiatry] bryta samman (v) [psychiatry]
crack (v) [divide]
 • cracked
 • crack
 • crack
 • cracked
 • cracked
splittra (v) [divide]
 • splittrad
crack (v) [divide]
 • cracked
 • crack
 • crack
 • cracked
 • cracked
klyva (v) [divide]
 • kluven
crack
 • cracked
 • crack
 • crack
 • cracked
 • cracked
reva (u)
 • revad
crack (n) [opening]
 • cracked
 • crack
 • crack
 • cracked
 • cracked
springa (n) [opening]
 • sprungen
crack (n) [sound] brak (n) {n} [sound]
crack (n) [sound] knakande (n) {n} [sound]
crack (n) [surface] brott (n) {n} [surface]
crack (n) [surface]
 • cracked
 • crack
 • crack
 • cracked
 • cracked
klyfta (n) [surface] (u)
 • klyftad
crack (n) [geology]
 • cracked
 • crack
 • crack
 • cracked
 • cracked
rämna (n) [geology]
 • rämnad
crack smäll (u)
crack (v) [transitive]
 • cracked
 • crack
 • crack
 • cracked
 • cracked
spränga (v) [transitive]
 • sprängd
crack (v) [transitive]
 • cracked
 • crack
 • crack
 • cracked
 • cracked
spräcka (v) [transitive]
 • spräckt
crack (n) [surface]
 • cracked
 • crack
 • crack
 • cracked
 • cracked
spricka (n) [surface]
 • sprucken
crack (n) [opening]
 • cracked
 • crack
 • crack
 • cracked
 • cracked
spricka (n) [opening]
 • sprucken
crack (n) [geology]
 • cracked
 • crack
 • crack
 • cracked
 • cracked
spricka (n) [geology]
 • sprucken

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för crack SV Översättningar
second [moment] sekund (u)
flash [moment] blixt (u)
minute [moment] minut (u)
breathing [moment] andning (u)
instant [moment] omedelbar
cut [gash] snitt {n}
cleft [gash] spricka
split [gash] spagat (u)
rift [gash] reva (u)
incision [gash] snitt {n}
breach [gash] brytande
slit [gash] skära
cleavage [break] urringning (u)
fissure [break] klyvning (u)
fracture [break] krossa
first-rate [excellent] första klassens
best [excellent] bästa
choice [excellent] bästa
superior [excellent] förstklassig
fine [excellent] OK (adj adv n v)