Söktermen Croatia in the Eurovision Song Contest har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för croatia

Croatia Kroatien (invariable)
Croatia (proper) [Country in Europe] Kroatien (proper) [Country in Europe] (invariable)
Croatia (n) [geography] Kroatien (n) [geography] (invariable)

EN SV Översättningar för in

in
in (o) [proximity] vid (o) [proximity]
in (o) [proximity] nära (o) [proximity]
in (o) [preposition] inne i (o) [preposition]
in (o) [preposition] i (o) [preposition]
in hos

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för eurovision

Eurovision (proper) [television network] (proper) Eurovision (proper) [television network] (proper)

EN SV Översättningar för song

song (n) [inexpensive deal] spottstyver (n) [inexpensive deal] (u)
song sång (u)
song (n) [general] sång (n) [general] (u)
song låt
song visa

EN SV Översättningar för contest

contest (n) [control] strid (n) [control] (u)
contest (v) [disagreement]
  • contested
  • contest
  • contest
  • contested
  • contested
bestrida (v) [disagreement]
  • bestriden
contest (n) [control] kamp (n) [control] (u)
contest (n) [entertainment] tävling (n) [entertainment] (u)
contest (n) [sports] tävling (n) [sports] (u)
contest (n) [sports] match (n) [sports] (u)
contest (n) [entertainment] tävlan (n) {n} [entertainment]