Söktermen cruise har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
cruise (v) [nautical]
  • cruised
  • cruise
  • cruise
  • cruised
  • cruised
kryssa (v) [nautical]
  • kryssad
cruise (v) [nautical] vara på kryssning (v) [nautical]
cruise (n v) [sea voyage] sjöresa (n v) [sea voyage] (u)
cruise (n v) [sea voyage] kryssning (n v) [sea voyage] (u)
cruise (n) [travel] kryssning (n) [travel] (u)
EN Engelska SV Svenska
cruise kryss

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för cruise SV Översättningar
discuss [debate] diskutera
talk about [debate] debattera
consider [debate] betrakta
journey [debate] färd (u)
tour [debate] turnera
float [ride] flöte {n}
sail [ride] segel {n}
wash [ride] spola
tend [ride] ha en benägenhet
gravitate [ride] gravitera
drift [ride] drift (u)
proceed [transport] förfara
progress [transport] utveckling (u)
push on [transport] hasta
repair [transport] laga
travel [transport] resande
fare [transport] kost (u)
go [transport] starta
picnic [journey] utflykt (u)
ramble [journey] utflykt (u)