Söktermen customer har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
customer gäst (u)
customer (n) [one who purchases or receives a product or service] kund (n) [one who purchases or receives a product or service] (u)
customer (n) [trade - man] kund (n) [trade - man] (u)
customer (n) [trade - woman] kund (n) [trade - woman] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för customer SV Översättningar
patron [habitue] kund (u)
client [habitue] klient
devotee [habitue] fantast (u)
frequenter [habitue] stamgäst (u)
tenant [person] arrendator (u)
lodger [person] inneboende
boarder [person] inackordering
roomer [person] inneboende
guest [person] gästartist
buyer [client] uppköpare
purchaser [client] köpare (u)
investor [buyer] investerare (u)
passenger [paying passenger] trafikant
rider [paying passenger] cyklist (u)
fare [paying passenger] kost (u)
occupant [paying passenger] innehavare (u)
collector [recipient] samlare (u)
beneficiary [recipient] förmånstagare (u)
receiver [recipient] mottagare (u)