Söktermen cyclic har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
cyclic (a) [general] (formal) cyklisk (a) [general]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för cyclic SV Översättningar
periodic [intermittent] återkommande {n}
alternating [intermittent] skiftande
sporadic [intermittent] sporadisk
fluctuating [intermittent] fluktuerande
periodical [intermittent] tidskrift (u)
regular [intermittent] vanlig
recurrent [periodic] återkommande {n}
habitual [periodic] (formal vanemässig
established [periodic] stam-
fixed [periodic] stirrande