Söktermen därför att har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
därför att (o) [grund] as (o) [grund]
därför att because
därför att (o) [grund] because (o) [grund]
därför att (o) [konjunktion] because (o) [konjunktion]
därför att (o) [grund] since (o) [grund]
SV Svenska EN Engelska
därför att (o) [konjunktion] since (o) [konjunktion]
därför att (o) [grund] for (o) [grund]
därför att (o) [grund] for the reason that (o) [grund]
därför att (o) [grund] by reason of (o) [grund]

SV EN Översättningar för därför

därför (o) [således] so (o) [således]
därför (o) [grund] consequently (o) [grund]
därför (o) [grund] hence (o) [grund]
därför (o) [således] accordingly (o) [således]
därför (o) [grund] thus (o) [grund]
därför (o) [grund] as a result (o) [grund]
därför therefore
därför (adv) [consequently; by consequence] therefore (adv) [consequently; by consequence]
därför (o) [grund] therefore (o) [grund]
därför (o) [således] therefore (o) [således]

SV EN Översättningar för att

att to
att (o) [konjunktion] that (o) [konjunktion]
att that
SV Synonymer för därför att EN Översättningar
emedan [då] for
enär [då] as
eftersom [då] for