Söktermen har 17 resultat
SV Svenska EN Engelska
(o) [grund] for (o) [grund]
(o) [konsekvens] in that case (o) [konsekvens]
(o) [tid] then (o) [tid]
(o) [konsekvens] then (o) [konsekvens]
(adv adj n) [at that time] then (adv adj n) [at that time]
SV Svenska EN Engelska
then
(o) [tid] at that time (o) [tid]
(o) [grund] by reason of (o) [grund]
(o) [grund] for the reason that (o) [grund]
(adv conj pronoun n) [as soon as] when (adv conj pronoun n) [as soon as]
(o) [grund] since (o) [grund]
(o) [grund] because (o) [grund]
(o) [grund] as a result (o) [grund]
(o) [grund] thus (o) [grund]
(o) [grund] hence (o) [grund]
(o) [grund] consequently (o) [grund]
(o) [grund] as (o) [grund]
SV Synonymer för EN Översättningar
i så fall [under sådana förhållanden] in that case
sålunda [under sådana förhållanden] thus
eftersom [under sådana förhållanden] for
alltså [under sådana förhållanden] thus
följaktligen [under sådana förhållanden] thus
således [under sådana förhållanden] thus
på den tiden [vid det tillfället] way back then
enär [därför att] as
emedan [därför att] for