Söktermen död har 18 resultat
SV Svenska EN Engelska
död (a) [ackumulator] dead (a) [ackumulator]
död (a) [avliden] late (a) [avliden]
död (n v) [death] end (n v) [death]
död (n) [frånfälle] passing (n) [frånfälle]
död (n) [frånfälle] decease (n) [frånfälle]
SV Svenska EN Engelska
död (n) [frånfälle] death (n) [frånfälle]
död (a) [person] departed (a) [person]
död (a) [person] defunct (a) [person]
död (a) [person] deceased (a) [person]
död (a) [avliden] deceased (a) [avliden]
död (a) [stad] dead (a) [stad]
död (a) [språk] dead (a) [språk]
död (a) [person] dead (a) [person]
död (a) [allmän] dead (a) [allmän]
död dead
död death
död decedent
död demise
SV Synonymer för död EN Översättningar
steril [oorganisk] steril (adj)
matt [klanglös] mat (adj v)
utgång [slut] (u udgang
resultat [slut] n frugt
avgörande [slut] n afgørende (adj)
upplösning [slut] (u opløsning
punkt [slut] (u punktum {n}
ända [slut] (u røv
torr [anemisk] tør
bortgång [sorti] bortgang (n)
brun [utblommad] brun
rutten [förvissnad] rådden
öde [stillastående] n skæbne
tom [stillastående] tom
stilla [stillastående] berolige (adj n v)
slö [stillastående] sløv (adj n v)
ointresserad [stillastående] uinteresseret (adj)
slut [frånfälle] n udtømt (adj)
nekros [brand] (u nekrose
trög [matt] dum