Söktermen dölja har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
dölja (v) [utsikt]
 • dold
cover (v) [utsikt]
 • covered
 • cover
 • cover
 • covered
 • covered
dölja (v) [föremål]
 • dold
secrete (v) [föremål]
 • secreted
 • secrete
 • secrete
 • secreted
 • secreted
dölja (v) [utsikt]
 • dold
obliterate (v) [utsikt]
 • obliterated
 • obliterate
 • obliterate
 • obliterated
 • obliterated
dölja (v) [föremål]
 • dold
hide (v) [föremål]
 • hided
 • hide
 • hide
 • hided
 • hided
dölja (v) [utsikt]
 • dold
hide (v) [utsikt]
 • hided
 • hide
 • hide
 • hided
 • hided
SV Svenska EN Engelska
dölja
 • dold
conceal (formal)
 • concealed
 • conceal
 • conceal
 • concealed
 • concealed
dölja (v) [föremål]
 • dold
conceal (v) [föremål] (formal)
 • concealed
 • conceal
 • conceal
 • concealed
 • concealed
dölja (v) [känslor]
 • dold
conceal (v) [känslor] (formal)
 • concealed
 • conceal
 • conceal
 • concealed
 • concealed
dölja (v) [to hide something]
 • dold
conceal (v) [to hide something] (formal)
 • concealed
 • conceal
 • conceal
 • concealed
 • concealed
dölja (v) [angelägenhet] hush up (v) [angelägenhet]
dölja (v) [känslor]
 • dold
mask (v) [känslor]
 • masked
 • mask
 • mask
 • masked
 • masked
dölja (v) [angelägenhet] keep dark (v) [angelägenhet]
dölja (v) [angelägenhet] cover up (v) [angelägenhet]
dölja (v) [utsikt] blot out (v) [utsikt]
dölja
 • dold
hide
 • hided
 • hide
 • hide
 • hided
 • hided
dölja veils
SV Synonymer för dölja EN Översättningar
kamouflera [skyla] sløre (n v)
maskera [skyla] sløre (n v)
täcka [mildra] dække (v n adj)
skydda [täcka] dække (v n adj)
skugga [stå i vägen för] skygge
dämpa [stå i vägen för] afbøde (n v)
stoppa [hindra] polstre (n v)
kväva [hindra] kvæle (v)
frångå [svika] opgive
kläda [övertäcka] beklæde
sticka [sticka undan] (informal nål