Söktermen damoklessvärd har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
damoklessvärd (n) [thing or situation which causes a prolonged state of impending doom or misfortune] sword of Damocles (n) [thing or situation which causes a prolonged state of impending doom or misfortune]
SV Synonymer för damoklessvärd EN Översättningar
våda [farlighet] (u misadventure (literature)
risk [farlighet] (u risk
hot [farlighet] n threat
olycka [farlighet] (u unhappiness
fördärv [farlighet] n undoing
undergång [farlighet] (u doom
försåt [farlighet] ambuscade
äventyr [farlighet] n adventure
vågstycke [farlighet] n venture
fara [farlighet] danger
varning [skrämskott] (u warning
hotelse [skrämskott] (u threat
varsel [skrämskott] n foretoken