Söktermen de facto har 4 resultat
SV Svenska EN Engelska
de facto (adv adj n) [in fact or in practice] de facto (adv adj n) [in fact or in practice]
de facto (o) [rättsvetenskap] de facto (o) [rättsvetenskap]

SV EN Översättningar för de

de the
de (o) [bestämd artikel] the (o) [bestämd artikel]
de they
de (pronoun determiner) [one, people, some people] they (pronoun determiner) [one, people, some people]
de (o) [pers. pron. - subjekt] they (o) [pers. pron. - subjekt]
de (o) [pers. pron. - subjekt - generisk] they (o) [pers. pron. - subjekt - generisk]
SV Synonymer för de facto EN Översättningar
egentligen [i själva verket] actually
när allt kommer omkring [i själva verket] after all
faktiskt [i själva verket] actually
nämligen [i själva verket] namely
strängt taget [i själva verket] strictly
verk [i själva verket] n Government office
i själva verket [faktiskt] effectively
EN Engelska SV Svenska
de facto (adv adj n) [in fact or in practice] de facto (adv adj n) [in fact or in practice]
de facto (o) [law] de facto (o) [law]