Söktermen deal with har 17 resultat
ENEngelskaSVSvenska
deal with(v)[subject] behandla(v)[subject]
deal with(v)[trade] göra affärer med(v)[trade]
deal with(v)[difficulty] gå i land med(v)[difficulty]
deal with(v)[person] få bukt med(v)[person]
deal with(v)[person] klara(v)[person]
ENEngelskaSVSvenska
deal with(v)[difficulty] klara(v)[difficulty]
deal with(v)[person] tygla(v)[person]
deal with(v)[be in charge of, act on or dispose of] hantera(v)[be in charge of, act on or dispose of]
deal with(v)[people] handskas med(v)[people]
deal with(v)[enemy] ta itu med(v)[enemy]
deal with(v)[procedure] behandla(v)[procedure]
deal with(v)[people] behandla(v)[people]
deal with(v)[difficulty] behandla(v)[difficulty]
deal with(v)[be in charge of, act on or dispose of] behandla(v)[be in charge of, act on or dispose of]
deal with(v)[subject] handla om(v)[subject]
deal with(v)[circumstances] ha att göra med(v)[circumstances]
deal with(v)[enemy] gripa sig an(v)[enemy]

ENSVÖversättningar för deal

deal(n)[trade] överenskommelse(n)[trade](u)
deal(v)[games - cards]
 • dealt
 • deal
 • deal
 • dealt
 • dealt
ge(v)[games - cards]
 • given
deal(v)[dispense]
 • dealt
 • deal
 • deal
 • dealt
 • dealt
fördela(v)[dispense]
 • fördelad
deal(v)[dispense]
 • dealt
 • deal
 • deal
 • dealt
 • dealt
utdela(v)[dispense]
 • utdelad
deal
 • dealt
 • deal
 • deal
 • dealt
 • dealt
handla
 • handlad
deal(n)[trade] fynd(n){n}[trade]
deal(n)[trade] kap(n){n}[trade]
deal(n)[trade] affär(n)[trade](u)
deal
 • dealt
 • deal
 • deal
 • dealt
 • dealt
planka(u)
 • plankad
deal(v)[dispense]
 • dealt
 • deal
 • deal
 • dealt
 • dealt
distribuera(v)[dispense]
 • distribuerad

ENSVÖversättningar för with

with(prep)[against] mot(prep)[against]
with med
with(prep)[against] med(prep)[against]
with(o)[at the same rate as] med(o)[at the same rate as]
with(o)[feature] med(o)[feature]
with(o)[general] med(o)[general]
with(o)[in the case of] med(o)[in the case of]
with(o)[in the company of] med(o)[in the company of]
with hos
with tillsammans med

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för deal withSVÖversättningar
tackle[start]talja
plunge into[start]störta sig in i
take up[start]sysselsätta
affect[start]beveka
attack[start]överfall
control[activity]behärskning
manage[activity]manövrera
operate[activity]förfara
work[activity]fungera
supervise[activity]kontrollera
manipulate[activity]manipulera
advise[activity]råda
handle[activity]ta hand om
consider[behaviour]betrakta
regard[behaviour]betrakta
approach[behaviour]närma
treat[behaviour]undfägna