Söktermen dechiffrera har 5 resultat
SV Svenska EN Engelska
dechiffrera (v) [budskap] unscramble (v) [budskap]
dechiffrera decipher
dechiffrera (v) [budskap] decipher (v) [budskap]
dechiffrera (v) [to decode or decrypt a code or cipher] decipher (v) [to decode or decrypt a code or cipher]
dechiffrera (v) [budskap] decode (v) [budskap]
SV Synonymer för dechiffrera EN Översättningar
tyda [förtydliga] decipher
uppfatta [förtydliga] perceive
uttrycka [förtydliga] putting
förklara [förtydliga] explain
kommentera [förtydliga] annotate
tolka [förtydliga] construe
lösa [uttyda] solve
läsa [uttyda] read
förstå [uttyda] understand
fatta [uttyda] take
begripa [uttyda] understand
förtydliga [uttyda] exemplify
sluka [tolka] gobble
ögna igenom [tolka] skip through