Söktermen decisive har 16 resultat
ENEngelskaSVSvenska
decisive(a)[behavior] bestämd(a)[behavior]
decisive(a)[critical] prövande(a)[critical]
decisive(a)[behavior] fast(a)[behavior]
decisive(a)[behavior] orubblig(a)[behavior]
decisive(a)[behavior] beslutsam(a)[behavior]
ENEngelskaSVSvenska
decisive(a)[behavior] ståndaktig(a)[behavior]
decisive(a)[answer] avgörande(a){n}[answer]
decisive(a)[critical] avgörande(a){n}[critical]
decisive(a)[factor] avgörande(a){n}[factor]
decisive(adj)[having the power or quality of deciding a question or controversy] avgörande(adj){n}[having the power or quality of deciding a question or controversy]
decisive(a)[action] kraftig(a)[action]
decisive(a)[action] drastisk(a)[action]
decisive(a)[factor] bestämmande(a)[factor]
decisive(adj)[having the power or quality of deciding a question or controversy] bestämmande(adj)[having the power or quality of deciding a question or controversy]
decisive(a)[critical] kritisk(a)[critical]
decisive(adj)[having the power or quality of deciding a question or controversy] utslagsgivande(adj)[having the power or quality of deciding a question or controversy]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för decisiveSVÖversättningar
resolute[determined]bestämd
wilful[determined]ostyrig
deliberate[determined]betänksam
intentional[determined]avsiklig
conscious[determined]vid medvetande
purposeful[determined]målmedveten
valid[authentic]giltig
official[authentic]kvinnlig ämbetsman(u)
solid[authentic]säker
conclusive[authentic]slutlig
lawful[authentic]lagenlig
authoritative[authentic]officiella
concluding[property]avslutande
final[property]oåterkallelig
total[quantity]sammanlagd
complete[quantity]fullända
entire[quantity]locka
perfect[quantity]felfri
whole[quantity]helt
clean[quantity]snygg