Söktermen decrease har 23 resultat
ENEngelskaSVSvenska
decrease(n)[diminution] avtagande(n){n}[diminution]
decrease(v)[hope] dö bort(v)[hope]
decrease(n)[cutback] nedskärning(n)[cutback](u)
decrease(n)[cutback] inskränkning(n)[cutback](u)
decrease(v)[cut back]
 • decreased
 • decrease
 • decrease
 • decreased
 • decreased
beskära(v)[cut back]
 • beskuren
ENEngelskaSVSvenska
decrease(v)[abate] förminskas(v)[abate]
decrease(v)[abate] minskas(v)[abate]
decrease(v)[sound]
 • decreased
 • decrease
 • decrease
 • decreased
 • decreased
dämpa(v)[sound]
 • dämpad
decrease(v)[sound]
 • decreased
 • decrease
 • decrease
 • decreased
 • decreased
sänka(v)[sound]
 • sänkt
decrease(n)[diminution] försvagning(n)[diminution](u)
decrease(n)[diminution] reduktion(n)[diminution](u)
decrease(n)[diminution] förminskning(n)[diminution](u)
decrease(v)[cut back]
 • decreased
 • decrease
 • decrease
 • decreased
 • decreased
minska(v)[cut back]
 • minskad
decrease(n)[general] minskning(n)[general](u)
decrease(n)[cutback] minskning(n)[cutback](u)
decrease(v n)[amount of decrease] minskning(v n)[amount of decrease](u)
decrease(v)[drop off]
 • decreased
 • decrease
 • decrease
 • decreased
 • decreased
bortfalla(v)[drop off]
 • bortfallen
decrease(v)[hope]
 • decreased
 • decrease
 • decrease
 • decreased
 • decreased
försvinna(v)[hope]
 • försvunnen
decrease(v)[drop off]
 • decreased
 • decrease
 • decrease
 • decreased
 • decreased
försvinna(v)[drop off]
 • försvunnen
decrease(v)[drop off]
 • decreased
 • decrease
 • decrease
 • decreased
 • decreased
avta(v)[drop off]
 • avtagen
decrease(v)[abate]
 • decreased
 • decrease
 • decrease
 • decreased
 • decreased
avta(v)[abate]
 • avtagen
decrease(v)[cut back] skära ned(v)[cut back]
decrease(v)[drop off]
 • decreased
 • decrease
 • decrease
 • decreased
 • decreased
minska(v)[drop off]
 • minskad

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för decreaseSVÖversättningar
fall[reduction]padec(v n)
drop[reduction]kaplja{f}
narrow[shrink]ozek{m}
contract[shrink]pogodba
demote[lower]degradirati(v)
alleviate[mitigate]olajšati(v)
relief[alleviation]relief